Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với vietcanblog.com! vietcanblog.com là một website cung cấp thông tin, tin tức, dịch vụ và sản phẩm liên quan đến người Việt tại Canada. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Điều Khoản Chung

a. vietcanblog.com cung cấp dịch vụ và thông tin dựa trên nguồn tin cậy và chính xác, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực, độ chính xác của thông tin đăng tải trên trang web.

b. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là do quyết định của người sử dụng. vietcanblog.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

c. vietcanblog.com có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc xoá bỏ bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không cần thông báo trước.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

a. Tất cả nội dung trên trang web vietcanblog.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, biểu tượng, thiết kế và mã nguồn, đều thuộc về vietcanblog.com và được bảo vệ theo luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

b. Người dùng không được sao chép, phát hành, truyền tải, hiển thị, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web vietcanblog.com cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của vietcanblog.com.

3. Liên Kết Đến Trang Web Khác

a. Trang web vietcanblog.com có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web đó. Việc sử dụng các trang web liên kết là do quyết định và rủi ro của người dùng.

4. Luật Áp Dụng

a. Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh và giải quyết theo luật pháp của Canada. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web vietcanblog.com sẽ được giải quyết theo quy định của toà án có thẩm quyền tại Canada.

5. Chính Sách Bảo Mật

a. vietcanblog.com tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của mình khi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

6. Người Dùng Đăng Ký và Mật khẩu

a. Một số dịch vụ trên trang web vietcanblog.com yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, người dùng đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Người dùng cũng đồng ý không chia sẻ mật khẩu và tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

b. vietcanblog.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc người dùng không bảo vệ đúng mật khẩu và tài khoản của mình.

7. Quyền Riêng Tư và Nội Dung Người Dùng

a. vietcanblog.com không kiểm duyệt trước nội dung được đăng tải bởi người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, kiểm tra, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi người dùng mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, pháp luật hoặc đạo đức.

b. Bằng cách đăng tải nội dung lên trang web vietcanblog.com, người dùng cấp cho vietcanblog.com một giấy phép không độc quyền, hoàn toàn miễn phí, toàn cầu và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị và thực hiện nội dung đó liên quan đến trang web vietcanblog.com.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm

a. Trong phạm vi luật pháp cho phép, vietcanblog.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc ví dụ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web vietcanblog.com, kể cả nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất lãi, mất dữ liệu hoặc mất doanh thu.

b. vietcanblog.com không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc rằng các lỗi sẽ được khắc phục. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web hoặc máy chủ của chúng tôi không chứa virus hoặc các thành phần độc hại khác. Người dùng sử dụng trang web vietcanblog.com và tải về các tài liệu từ trang web này hoàn toàn do quyết định của họ và tự chịu rủi ro.

9. Thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ

a. vietcanblog.com có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ coi như bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

10. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc phản hồi về các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email contact@vietcanblog.com hoặc thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã sử dụng vietcanblog.com và chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng tôi!